Home » Nieuws » 2020 warmste jaar voor Europa
Warmte 2020

2020 warmste jaar voor Europa

In 2020 hebben we een aantal warme maanden gehad. Maar hoe warm was het eigenlijk in vergelijking met andere jaren? De wereldtemperaturen van de jaren 2020 en 2016 spannen de kroon om een gedeelde eerste plaats, zo stellen Copernicus en Nasa. Daarbij is 2020 het warmste jaar ooit gemeten voor het Europees continent.

Uitschieters: Siberië en de Noordpool

De sterkste temperatuurafwijking werd gemeten bij Siberië en boven de Noordpool. Verklaringen hiervoor zijn dat Siberië vorig jaar een ongekende hittegolf onderging met temperaturen van zo’n 40 graden Celsius, wat leidde tot zeer ernstige natuurbranden die in de maand mei begonnen en pas uitgedoofd waren in de herfst. Hierdoor werd er veel koolstofdioxide uitgestoten, een broeikasgas die bijdraagt aan klimaatopwarming.
Op de Noordpool bereikte vorig jaar de omvang van het zee-ijs in verschillende maanden een recordlaagte. Bovendien is 2020 voor Europa veruit het warmste jaar sinds het begin van de metingen, zo meldt Copernicus.

2020 warmste jaar voor Europa

Hier zijn diverse redenen voor aangedragen. In eerste instantie hadden wetenschappers verwacht dat het verkoelende effect van El Niña de temperatuurstijging enigszins zou remmen, maar dit blijkt vrijwel geen effect te hebben gehad. Peter Siegmund van het KNMI vertelt aan de NOS dat de opwarming van Europa voor een klein deel te wijten is aan de afname van luchtvervuiling. En niet alleen dat: "Nog belangrijker is het feit dat er de afgelopen twintig jaar steeds minder wolken zijn, en daarom meer zonneschijn het aardoppervlak bereikt. Met name in de lente en de zomer is dit het geval. Waarom dit specifiek in Europa het geval is, weten we niet. En ook weten we niet of dit zo blijft."