Home » Nieuws » Aantal ‘koeldagen’ flink toegenomen
Aantal koeldagen per jaar, waargenomen in De Bilt sinds 1901, en rond 2050 en 2085 volgens de KNMI’14 klimaatscenario’s.

Aantal ‘koeldagen’ flink toegenomen

Het aantal koeldagen in 2016 is drie keer zo groot als in 1901. Met andere woorden: de temperatuur blijft stijgen, mede vanwege de uitstoot van broeikasgassen. De koeldagen worden gebruikt als ‘maat voor de hoeveelheid energie die nodig is om een huis te koelen’.

Definitie koeldag

Het aantal koeldagen berekent men door de som van afwijkingen ten opzichte van 17 graden (de ‘standaard’ binnentemperatuur) te nemen. Als het op een dag bijvoorbeeld 20 graden is betekent dat een score van drie koeldagen. Aan het begin van de vorige eeuw lag het aantal koeldagen nog op 50, nu is dat opgelopen naar 150. Voor dit jaar staat de teller al op 106. De meest pessimistische prognoses gaan ervanuit dat het aantal koeldagen aan het eind van deze eeuw opnieuw verdrievoudigt is.

Aantal koeldagen per jaar, waargenomen in De Bilt sinds 1901, en rond 2050 en 2085 volgens de KNMI’14 klimaatscenario’s.

Stijging temperatuur

Niet alleen neemt het aantal dagen toe waarop het warmer is dan 17 graden, ook worden die dagen steeds warmer. Broeikasgassen zijn de belangrijkste oorzaak van de stijgende temperaturen. De metingen van het KNMI gelden voor gebieden buiten de bebouwde omgeving. In steden ligt de temperatuur vaak een stuk hoger.

Bron: KNMI: Aantal koeldagen neemt sterk toe

Afbeelding: KNMI: Aantal koeldagen per jaar, waargenomen in De Bilt sinds 1901, en rond 2050 en 2085 volgens de KNMI’14 klimaatscenario’s. De bruine lijn is het 30-jaar lopend gemiddelde.