Home » Nieuws » Droogte kans voor archeologen
Droogte kans voor archeologen

Droogte kans voor archeologen

Niet alleen bij ons was het droog, ook op de Britse eilanden stond de zomer van 2018 in het teken van een groot neerslagtekort. En dat betekende dat archeologen in Wales het luchtruim kozen. Door de droogte waren namelijk de contouren van oude bebouwing zichtbaar geworden in akkers en gewassen.

Droogte kans voor archeologen

Vanuit de lucht speurden archeologen naar deze ‘cropmarks’. Dit zijn vierkante of ronde vormen die als verkleuringen zichtbaar zijn op graslanden of in de gewassen op akkers. De verkleuringen in de gewassen geven aan dat daar eeuwen geleden bebouwing stond. Daarbij gaat het om structuren die kunnen teruggaan tot de bronstijd. De verkleuringen in de gewassen zijn meestal niet zichtbaar, maar in droge periodes zoals nu, kunnen ze ineens opduiken. De markeringen ontstaan waar de bewoners van een gebied eeuwen geleden greppels groeven, of juist (stenen) wallen bouwden. Waar ooit greppels lagen, houdt de grond vocht langer vast, waardoor in een droge periode als nu het gewas dat daar groeit, groener blijft dan de gewassen er omheen. Waar juist ooit een muurtje stond, is de grond steniger en nóg droger dan de grond op de rest van de akker, waardoor het gewas dat op die plek groeit droger blijft en minder hard groeit. (Bron: archeologieonline.nl)