Home » Nieuws » Droogte lastig te voorspellen
Droogte. Foto uit HWM 3/4 van 2018

Droogte lastig te voorspellen

Of de droogte van de afgelopen periode heeft te maken met het veranderende klimaat is volgens het KNMI lastig te bepalen. Droogte ontstaat doordat er meer water uit de bodem verdampt dan dat er neerslag valt. Hoeveel water er verdampt, hangt van erg veel details af, zoals de hoeveelheid zonlicht, de vochtigheid van de bodem, de hoeveelheid bladeren die planten en bomen hebben en hoe diep hun wortels zitten.

Bovendien gaat verdamping efficiënter als de lucht droger is en het harder waait. De neerslag hangt gedeeltelijk weer af van deze verdamping. Eenmaal droge bodems verdampen weinig, waardoor er minder vocht in de lucht komt, minder wolken ontstaan, er minder regen valt en meer zonlicht beschikbaar is voor verdamping. Dit versterkt de droogte. Andersom, wanneer de bodem vochtig is, kan er meer verdampen. Wolken waaruit neerslag kan vallen, ontstaan dan makkelijker en remmen de instraling van de zon. Dit gaat droogte tegen. Voor klimaatmodellen is deze wirwar van processen die elkaar beïnvloeden en versterken lastig goed door te rekenen.

Het KNMI neemt daarom deel aan een internationaal onderzoeksproject. Doel is om klimaatmodellen met waarnemingen te combineren om beter in kaart te brengen hoe toekomstige droogtes in Europa zich zullen ontwikkelen. (Bron: KNMI)