Home » Nieuws » In Nederland lucht nu ook schoner
Foto van Vlad Chețan via Pexels.com

In Nederland lucht nu ook schoner

Na lang wachten zijn ze er: de satellietbeelden van de hoeveelheid stikstofdioxide dat momenteel boven Nederland hangt. En wát is dat een mooi resultaat!

Stikstofdioxidegehalte lager ten opzichte van 2019

Sinds vrijdag 27 maart heeft het KNMI eindelijk de satellietbeelden vrijgegeven die de verandering van de hoeveelheid stikstofdioxide, dat boven Nederland zweeft, grafisch weergeeft. Op deze pagina van het KNMI kun je de beelden zien. Het resultaat mag er wezen: de luchtvervuiling lijkt sinds een jaar geleden met 60% te zijn afgenomen.

Het meetinstrument Tropomi

Tropomi is een satellietinstrument van Nederlandse bodem dat in 2017 op de Europese satelliet Sentinel-5P werd gelanceerd. De satelliet meet hoeveel stikstofdioxide (NO2) en ammoniak (NH3) er in de lucht hangt. Waar NO2 met name voortkomt uit het verkeer, de industrie en energiecentrales, wordt de NH3-uitstoot met name geproduceerd door de landbouw. De gegevens die Tropomi terugstuurt naar de aarde, worden in Nederland door onderzoekers van het KNMI en het ruimteonderzoeksinstituut SRON omgezet in beelden.

Afname luchtvervuiling in Nederland door corona?

Doordat de afgelopen week de lucht zo helder was in Nederland, kon Tropomi nauwkeurige metingen maken. Ter vergelijking is de periode van 23 tot 27 februari 2019 ernaast gelegd, omdat het in deze periode ook grotendeels onbewolkt was en er een wind uit het zuidoosten kwam. Al eerder zagen we soortgelijke satellietmetingen voorbijkomen van de luchtvervuiling in China en Italië, en wat bleek? De lucht leek nu schoner dan in de periode voor de corona-maatregelen werden geïntroduceerd. Voor Nederland was hetzelfde voorspeld, maar of de schonere lucht te danken is aan de maatregelen omtrent corona, daar valt dus over te twisten. In ieder geval is de luchtvervuiling afgenomen ten opzichte van een jaar geleden en dat is al goed nieuws.

Volgende stap

Hoe nu verder? Het KNMI legt uit dat er een preciezere schatting gemaakt kan worden van de meteorologische invloed en de veranderingen in de NO2-uitstoot, door de satellietmetingen te combineren met de metingen aan de grond en met modellen die de meteorologische variabiliteit beschrijven.