Home » Nieuws » Nederlands satellietinstrument Tropomi meet luchtvervuiling preciezer dan ooit

Nederlands satellietinstrument Tropomi meet luchtvervuiling preciezer dan ooit

Het Nederlandse satellietinstrument Tropomi heeft de luchtkwaliteit scherper dan ooit kunnen waarnemen. De waarnemingen, die recentelijk werden gepresenteerd, zijn schokkend en laten zien dat de lucht ernstig vervuild is.

Tropomi

Tropomi is een satellietinstrument van Nederlandse makelij, die op 13 oktober 2017 op de Europese satelliet Sentinel-5P werd gelanceerd. De gegevens die Tropomi terugstuurt naar de aarde, worden in Nederland door onderzoekers van het KNMI en het ruimteonderzoeksinstituut SRON omgezet in beelden. De eerste beelden laten nu al zien dat de Nederlandse technologie van een onschatbare waarde is voor de observatie en aanpak van luchtvervuiling wereldwijd.

Precieze resultaten

De eerste resultaten van Tropomi geven een ontluisterend beeld van de luchtkwaliteit in de wereld. Omdat inzoomen op de beelden van Tropomi voor het eerst mogelijk is, kunnen klimaatwetenschappers bijvoorbeeld zien dat er boven het Amazonegebied een wolk koolmonoxide hangt als gevolg van de ontbossing en branden. Ook valt de slechte luchtkwaliteit boven noord-India en oost-China op. Boven Nederland hangen wolken stikstofdioxide, veroorzaakt door verkeer en industrie.Industry smoke

Aanpak luchtvervuiling

Tropomi kan zo scherp waarnemen, dat de satelliet op 800 kilometer hoogte zelfs aan rookpluimen van Nederlandse fabrieken kan zien waar de wind vandaan komt. Die gedetailleerde gegevens zullen in de toekomst uiterst belangrijk zijn in de aanpak van luchtvervuiling wereldwijd.

Beelden van de hotspots van uitstoot van stikstofdioxide (NO2)

Bron:

Afbeelding:
Industry smoke. [Public Domain via Wikimedia Commons]