Home » Nieuws » Opwarming aarde duwt stormen naar noorden
Storm Bernd (Emily), 3 maart 2014.

Opwarming aarde duwt stormen naar noorden

Nieuw klimaatonderzoek van het Weizmann Institute of Science in Israël heeft uitgewezen dat stormen ten gevolge van de opwarming van de aarde op een hogere breedte ontstaan en steeds verder uitwijken naar het noorden. Per saldo verandert er niet veel aan het aantal stormen dat per jaar ontstaat, maar ze worden wel heftiger en andere delen op de wereld krijgen er last van.

Gevolgen voor de regio

Een storm ontstaat in de herfst en winter als gevolg van groeiende temperatuurtegenstellingen. Terwijl het in de buurt van de polen flink afkoelt, is het rondom de evenaar nog behoorlijk warm. Dan ontstaat een storm. Het nieuwe onderzoek heeft aangetoond dat de opwarming van de aarde invloed heeft op dit proces: er ontstaan niet méér stormen, maar ze gedragen zich wel anders. Stormen zijn van een belangrijke factor in het regionale klimaat, omdat ze gepaard gaan met veel wind en neerslag. Daarom kan de verandering grote gevolgen hebben voor specifieke regio’s.

Effecten in Nederland

Een storm die Europa bereikt ontstaat meestal op de Noord-Atlantische Oceaan, vanwaar hij via een achtergrondstroming van zuidwest naar noordoost Europa trekt. De klimaatverandering leidt ertoe dat stormen zich nu op een hogere breedtegraad ontwikkelen en een noordelijker koers voeren. Welke effecten dat precies heeft voor het weer in Nederland en Europa, zal nader onderzoek moeten uitwijzen.

Storm Bernd (Emily), 3 maart 2014.

Bron:
KNMI, ‘Stormen komen steeds noordelijker’ 

Afbeelding:
Storm Bernd (Emily), 3 maart 2014. [Public Domain via Wikimedia Commons]