Home » Nieuws » Snelle afremming zeespiegelstijging is mogelijk

Snelle afremming zeespiegelstijging is mogelijk

Een samenwerking van wetenschappers van diverse centra voor klimaat- en oceaanonderzoek van over de hele wereld, hebben een studie gepresenteerd waaruit blijkt dat door de uitstoot van vier vervuilende stoffen snel aan te pakken, de snelle stijging van de zeespiegel afgeremd kan worden.

Naast de vermindering van de uitstoot van CO2, zou het aan banden leggen van de uitstoot van methaan, ozon in de troposfeer, fluorkoolwaterstoffen en zwarte koolstof de snelheid van de stijging van de zeespiegel rond 2050 met circa 18 % kunnen verminderen. Tegen 2100 zou dat tegen de 24 % lopen.

Deze vier vervuilende stoffen hebben een minder lange levensduur in de atmosfeer dan CO2, en vermindering van deze stoffen zal het klimaat sneller beïnvloeden. In combinatie met vermindering met CO2-uitstoot kan, als er snel actie wordt ondernomen, de zeespiegelstijging rond 2100 wel met 50 % verminderd worden.
 

Bron: De morgen.be