Home » Nieuws » VVW najaarsbijeenkomst 17 oktober 2015

VVW najaarsbijeenkomst 17 oktober 2015

De VVW is een werkgroep van de Vereniging Voor Sterrenkunde (VVS) die reeds 45 jaar actief is in het Vlaamse land. Onze kernactiviteit is het verzamelen, verwerken en bespreken van waarnemingen afkomstig van onze eigen leden die verricht worden volgens de richtlijnen vastgelegd door onze grondlegger prof. H. Poppe. We publiceren maandelijks het ledenblad Halo en halfjaarlijks organiseren we een bijeenkomst die open staat voor alle leden en sympathysanten.

 

VVW najaarsbijeenkomst 17 oktober 2015

Volkssterrenwacht Urania Jozef Mattheessensstraat 60 Hove

Programma:

13.30 u ontvangst

14.00 u weerbriefing door Hugo Mathues

14.30 u presentatie door Noodweer-team

* Nicolas Roose: intro Noodweer Benelux (5 min)
* Arjan Ehlert: gladheidsbestrijding (20 min)
* Kevin en Jeroen: stormjagen in West-Europa met Noodweer Benelux (20 min)
* Nenah: fotografie in binnen- en buitenland (15 min)

15.30 u pauze

15.50 u VVW mededelingen

16.00 u presentatie “Optische verschijnselen” door Prof. Louis Beyens

17.00 u Stormplatform met Dzengiz Tafa

18.00 u einde

Meer info: www.weerkunde.be