Home » Artikelen » Het klimaat in Nederland is aan het veranderen: wat zijn de toekomstscenario's?

Het klimaat in Nederland is aan het veranderen: wat zijn de toekomstscenario's?

Foto via pexels

De wereldwijde opwarming heeft een aanzienlijke impact op het klimaat, ook in Nederland. We merken dit aan een toename van droogte en hevige regenval. Denk aan de extreme droogtes in de jaren 2018, 2019, 2020 en 2022, en de overstromingen als gevolg van zware regenbuien in de zomer van 2021. Ons klimaat wordt duidelijk extremer.

1. Nattere winters en intensere zomerbuien

De winters in Nederland worden steeds natter. Het is te verwachten dat regenval in deze periode vaker zal voorkomen en in grotere hoeveelheden zal vallen. In de zomermaanden neemt de kans op hevige regenbuien toe, en deze buien worden ook steeds extremer. Dit fenomeen is te verklaren doordat warmere lucht meer vocht kan vasthouden. Hierdoor kunnen wolken grotere hoeveelheden water opslaan en dit plotseling loslaten tijdens regenbuien, wat leidt tot intensere neerslag en vaker voorkomende wateroverlast.

2. Toename van droogteperiodes

Naast nattere winters en intensere regenbuien in de zomer, neemt ook de kans op langere droogteperiodes toe. De hogere temperaturen zorgen ervoor dat er meer water verdampt. Wanneer de verdamping groter is dan de neerslag, kan droogte ontstaan. Dit leidt tot lagere waterstanden in rivieren en meren, en heeft invloed op de beschikbaarheid van water voor landbouw, industrie en huishoudens. De jaren 2018, 2019, 2020 en 2022 zijn voorbeelden van periodes waarin Nederland te maken had met extreme droogte, wat grote gevolgen had voor de landbouwproductie en natuurgebieden.

3. Warmere zomers en meer hittegolven

De zomers in Nederland worden warmer en de frequentie en duur van hittegolven nemen toe. Hittegolven komen niet alleen steeds vaker voor, maar duren ook langer. Dit heeft directe gevolgen voor de gezondheid van mensen, vooral voor kwetsbare groepen zoals ouderen en kinderen. Bovendien leidt het tot verhoogde druk op energievoorzieningen door een toenemend gebruik van airconditioning en andere koelapparaten. De warmte heeft ook impact op infrastructuur, waarbij bijvoorbeeld spoorwegen en wegen beschadigd kunnen raken door de hitte.

4. Toename van overstromingsrisico’s

De kans op overstromingen neemt toe door verschillende factoren. De zeespiegel stijgt als gevolg van het smelten van ijskappen en gletsjers, en dit verhoogt het risico op overstromingen in kustgebieden. Daarnaast zorgt extreme neerslag voor hogere piekafvoeren in rivieren, wat de kans op overstromingen in het binnenland vergroot. Dit heeft gevolgen voor zowel stedelijke als landelijke gebieden, waarbij huizen, bedrijven en landbouwgronden gevaar lopen.

Deze veranderingen in het klimaat benadrukken de noodzaak van aanpassingen in onze infrastructuur en waterbeheer. Het is essentieel om voorbereid te zijn op de toenemende extremen in ons weerpatroon en om maatregelen te nemen die de impact van deze veranderingen kunnen verminderen. Innovatieve oplossingen en samenwerking tussen overheid, wetenschap en burgers zijn cruciaal om de uitdagingen van een veranderend klimaat het hoofd te bieden.

Het KNMI speelt een belangrijke rol in het monitoren van deze klimaatveranderingen en het bieden van inzichten die ons helpen om beter voorbereid te zijn op de toekomst. In deze video presenteert het KNMI de belangrijkste veranderingen die Nederland te wachten staan en de mogelijke scenario’s volgens de nieuwste klimaatscenario’s van KNMI’23.