Home » Artikelen » Hoe komt het dat zeewater verschillende kleuren heeft?

Hoe komt het dat zeewater verschillende kleuren heeft?

Foto via Pexels

Zuiver water is kleurloos. Toch heeft het water uit zeeën en rivieren verscheidene kleuren, variërend van donkerblauw tot groen of grijsgroen. Hoe komt dat?

Rode deeltjes 

Over het algemeen geeft de zee de indruk blauw te zijn. Dit ontstaat doordat de rode deeltjes in het zonlicht het eerst in het water door slibdeeltjes worden geabsorbeerd, daarna door de aanwezige plankton en deels ook door het water zelf.

Troebel water

Blauw licht dringt het diepst in water door; in zeer helder water heeft men tot op een diepte van 580 meter blauw licht waargenomen. Blauw licht wordt het sterkst teruggekaatst in water waarin zeer weinig fijne deeltjes zweven. Blauw zeewater is dan ook arm aan organismen. Troebel water weerkaatst de groene en gele stralen, zodat het water groene tinten krijgt. Zeer troebel water ziet meer grijs. Ook de diepte van de zee en de soort plankton heeft invloed op de kleur van het water.