Home » Artikelen » Regenmeter met ring

Regenmeter met ring

Afgelopen zomer was ik op vakantie in Noorwegen. Daar kwam ik in de bergen een weerstation tegen, met daarbij een regenmeter met een voor mij onbekende opstelling. Rond de regenmeter was namelijk een ring gemaakt, waaraan metalen panelen hingen. Deze panelen konden bewegen. Ik stuur een foto mee van deze regenmeter. Kunt u uitleggen waar deze ring met panelen voor dient?M. van den Bogaerde, Haarlem

Antwoord
Voor het meten van neerslag is het uiteraard van belang, dat tijdens neerslag een representatieve hoeveelheid neerslag door het opvangoppervlak van het meetinstrument valt. Wind kan een sterk verstorend effect op neerslagmetingen hebben. Vandaar dat regenmeters in het open veld soms worden opgesteld met een windwal eromheen. De hoogte van de wal komt doorgaans precies overeen met de hoogte van het opvangoppervlak.

De neerslagmeter op de foto is klaarblijkelijk niet opgesteld op open terrein. Een constructie met een windwal eromheen is daardoor moeilijk realiseerbaar. Men heeft hier gekozen voor een alternatief: een ring van vrij beweegbare verticaal opgestelde panelen. Die hebben tot doel om het windveld te breken, maar niet geheel te blokkeren. Bij het volledig blokkeren van de wind zouden andere effecten optreden, die zo mogelijk een minstens zo sterk verstorend resultaat hebben op de neerslagmeting.

Misschien dat de opstelling zoals afgebeeld op de foto, vaker wordt toegepast op hellend en begroeid terrein. Voordat deze opstelling in gebruik is genomen, zal men ongetwijfeld deze uitvoerig hebben vergeleken met metingen in een meer gebruikelijke opstelling.

Reinier van den Berg

Heeft u ook een weervraag?  De redactie zal de leukste, interessantste en/of origineelste vragen beantwoorden in deze rubriek, én u maakt kans op publicatie in het Weer Magazine.

Stuur uw vraag per e-mail naar de redactie  of per post naar:
Redactie Het Weer Magazine
WG Plein 150 1054 SC AMSTERDAM