Home » Artikelen » Storm in Nederland: wat dekt de verzekering bij stormschade?

Storm in Nederland: wat dekt de verzekering bij stormschade?

Regenstorm in de stad

Het heeft de afgelopen twee dagen flink gewaaid in ons land door storm Ciarán. Nu zijn stormen van alle tijden en kunnen ze ook het hele jaar door voorkomen, maar door klimaatverandering worden ze misschien wel heviger. Het is daarom goed om zo nu en dan eens een blik op je verzekeringen te werpen, want hoe ben je eigenlijk verzekerd voor stormschade en ben je überhaupt wel voor alles verzekerd?

Verzekering die de stormschade dekken

Er zijn in principe geen aparte verzekeringen specifiek voor stormschade, maar schade door storm is doorgaans gedekt via de woonverzekeringen. Hierbij hebben we het dan over de inboedelverzekering en, als je een eigen huis hebt, ook over de opstalverzekering. Deze verzekeringen dekken de schade aan je spullen en aan je woning.

De inboedelverzekering dekt schade aan spullen in en om de woning, dus ook spullen in de tuin en op het terras die juist bij storm kwetsbaar zijn. Denk bijvoorbeeld aan tuinstoelen en accessoires.

De opstalverzekering dekt schade aan de woning zelf, zoals het dak en andere vaste objecten op het erf, zoals een schutting.

Als je een huurwoning hebt, dan is de eigenaar van de woning, de verhuurder dus, verantwoordelijk voor de opstalverzekering. Als er stormschade aan de woning is ontstaan, dan moet je dit melden aan de verhuurder zodat deze maatregelen kan nemen.

Voor vaste objecten bij de huurwoning kan het soms een ander verhaal zijn. Als jij als huurder bijvoorbeeld zelf een schutting hebt geplaatst, dan valt deze niet onder de verzekering van de verhuurder, maar onder jouw inboedelverzekering. Ondanks dat het dan een vast object betreft is hiervoor bij inboedelverzekeringen vrijwel altijd een zogenoemd huurdersbelang meegenomen bij inboedelpolissen voor huurders.

Schade aan je auto door storm

Auto’s staan vaak geparkeerd op plekken die bij storm kwetsbaar zijn. Denk aan afgebroken takken of zelfs het omvallen van een hele boom op je auto. Maar ook aan een dakpan die precies op je auto valt. De genoemde woonverzekeringen dekken de schade een auto niet. Om deze schade te kunnen claimen moet je een autoverzekering met minimaal beperkt casco dekking hebben.

Wanneer is er sprake van stormschade?

Logischerwijs zou er sprake van schade door storm zijn indien het heeft gestormd volgens de definitie van het KNMI. Hier spreekt men van een storm als minimaal windkracht 9 op de windschaal van Beaufort is bereikt.

Het goede nieuws voor verzekerden die schade hebben opgelopen door harde wind, is dat verzekeraars windkracht 7 al aanmerken als storm. Dat betekent dat als je schutting bijvoorbeeld is omgewaaid bij windkracht 7, je de schade kunt claimen onder de noemer stormschade! Als je schutting is omgewaaid bij een lagere windkracht, dan zal de verzekeraar waarschijnlijk concluderen dat het bouwwerk van zichzelf al niet deugdelijk was.

Wel is het goed om te weten dat voor stormschade meestal een verhoogd eigen risico geldt. De meeste verzekeraars hanteren een eigen risico van 250 of 500 euro bij schadeclaims door storm. Of dit bij jouw verzekering het geval is kun je nazien in de polisvoorwaarden of de verzekeringskaart.

Bronvermelding en nog enkele tips

Voor dit artikel gebruikten we deze blog over stormschade als bron. Verder geven we tot slot nog enkele tips die je uit voorzorg kunt nemen. Voorkomen van stormschade is immers altijd het beste, vooral ook door het hogere eigen risico.

Onze tips:

  • Als er storm is voorspeld, doe dan een inspectierondje in en om je huis.
  • Zijn alle ramen gesloten? Vergeet hierbij ook dakramen op zolder niet.
  • Berg losse spullen, zoals tuinsets, lichte plantenbakken, de barbecue etc. binnen op, of maak ze goed vast.
  • Controleer of de vaste objecten buiten, zoals een schutting, nog stevig staat. Verstevig deze desnoods met een touw.
  • Inspecteer het dak van je woning. Liggen alle dakpannen nog recht? Als je zonnepanelen op het dak hebt, check of deze nog goed vastzitten.
  • Parkeer je auto indien mogelijk binnen in de garage of anders niet onder bomen of naast een gebouw met dakpannen.