Home » Artikelen » Temperatuurverschil

Temperatuurverschil

Vraag

Hoe kan er in zo’n klein land als Nederland zoveel temperatuursverschil zijn tussen het noorden en het zuiden? Henk-Jan van der Veen, Steenwijk

Antwoord

Dit heeft vooral te maken met het feit dat Nederland aan de Noordzee ligt. Water heeft een bijzondere eigenschap. Water laat zich moeilijk opwarmen en als het eenmaal warm is, koelt het geleidelijk af. Door deze eigenschap zijn de oceanen en zeeën daarom ook zelden heel erg koud of warm. Dit geldt ook voor de Noordzee. ’s Zomers zorgt de zee voor afkoeling en ’s winters zorgt de zee voor warmte. De Noordzee raakt echter ook niet bevroren, hoe koud het weer ook is. In tegenstelling tot zee kan land zich snel opwarmen en ook weer snel afkoelen. Hierdoor zijn er grote verschillen in temperatuur mogelijk. Als de zon ’s zomers in een bepaald gebied voldoende warmte kan afgeven, kan het land dat door de zon wordt beschenen dus erg warm worden. Wanneer lucht over een bepaald gebied stroomt, dan neemt de lucht eigenschappen over van het gebied waarover de lucht stroomt. Het klimaat van een land of gebied, de gemiddelde temperatuur en dergelijke is dus niet alleen afhankelijk van de zonnestand, maar ook van de windrichting. De invloed van water levert op dezelfde breedte een totaal ander beeld op dan wanneer de plek door land omgeven is. Zo kan het dus dat in het kleine Nederland toch aanzienlijke verschillen in temperatuur tussen plaatsen aan de kust en in het binnenland kunnen zijn. Aan de kust is het overdag koeler en ’s nachts warmer. Dit komt door de invloed van de zee. Overdag zorgt de wind, die van zee komt voor verkoeling, en ’s avonds voor verwarming.

Daarnaast speelt nog iets anders een rol: het oosten en zuidoosten van Nederland kennen een zogenaamd overgangsklimaat tussen zeeklimaat en landklimaat. Daar heeft men niet de extreme hitte en kou van het landklimaat, maar ook niet de meer gematigde temperaturen van het zeeklimaat, zoals in de kustprovincies

Zelf een vraag?

Stuur uw vraag per e-mail naar: redactie@hetweermagazine.nl
of per post naar:
Redactie Het Weer Magazine
WG Plein 150
1054 SC
AMSTERDAM

De redactie zal de leukste, interessantste en/of origineelste vragen beantwoorden in deze rubriek.