Home » Nieuws » Afgelopen decennium warmste ooit gemeten
warmste decennium ooit

Afgelopen decennium warmste ooit gemeten

Het afgelopen decennium is wereldwijd het warmste ooit gemeten. Dit blijkt uit een internationaal van klimaatwetenschappers. Tussen 2010 en 2019, is de gemiddelde temperatuur op deze planeet met 0,39 graden Celsius gestegen. Daarnaast behoorde ook 2019 tot een van de warmste jaren uit de geschiedenis.

Tot deze conclusie komt een groep van 520 klimaatonderzoekers, afkomstig uit meer dan 60 verschillende landen. De resultaten van hun onderzoek publiceerden ze begin deze maand in het wetenschappelijke tijdschrift Bulletin of the American Meteorological Society. Hieruit blijkt niet alleen dat de aarde de afgelopen tien jaar wederom is opgewarmd, maar ook dat de periode 2014-2019 de warmste 6 jaar ooit gemeten zijn. Uitschieter is hierbij 2019, dat volgens The Guardian ofwel het op één na, ofwel het op twee na heetste jaar ooit gemeten was. Over het geheel genomen, is de gemiddelde temperatuur wereldwijd met 1 graden Celsius gestegen ten opzichte van het pre-industriële tijdperk.

Snellere temperatuurstijging dan gemiddeld

Dat de gemiddelde temperatuur op aarde omhooggaat, is al jaren een bekend gegeven. Sinds de metingen in de negentiende eeuw begonnen, is de temperatuur wereldwijd immers gestegen. Bovendien is vanaf 1980 is elk decennium warmer geweest dan zijn voorganger, waardoor ook de laatste tien jaar in deze trend passen. Toch verschilt de laatste tien jaar op een belangrijk punt van de eerdere decennia: namelijk in de snelheid waarmee de temperatuur stijgt. Tussen 2010 en 2019 werd het op aarde namelijk 0,39 graden Celsius warmer. Dit is significant meer dan de gemiddelde stijging sinds 1880, die 0,07 graden Celsius per decennium bedroeg.

Smeltende poolkappen en hittegolven

De aarde warmde de afgelopen tien jaar dus sneller op dan tijdens eerdere decennia als gevolg van de klimaatverandering. De gevolgen hiervan worden steeds duidelijker zichtbaar. In hun verslagen wijzen de klimaatonderzoekers er bijvoorbeeld op dat het oppervlaktewater in de oceanen steeds warmer wordt. Hierbij was 2016 het recordjaar, op de voet gevolgd door 2019.

Daarnaast was afgelopen jaar ook het één na warmste jaar ooit gemeten op het Noordpoolgebied en Antarctica. Dit versnelt het smelten van de poolkappen, waardoor de zeespiegel nog verder stijgt. Dichter bij huis leidt de klimaatverandering ten slotte tot extremer weer, bijvoorbeeld tot langere periodes van extreme hitte en droogte. Tussen 6 en 13 augustus 2020 werden in De Bilt dan ook maar liefst 8 tropische dagen achter elkaar gemeten.

Het tij keren?

In The Guardian roepen de klimaatonderzoekers dan ook op om onmiddellijk in actie te komen tegen de klimaatverandering. Mocht de aarde echter binnen tientallen jaren met meer dan 1,5 graden opwarmen, dan heeft dit volgens de onderzoekers catastrofale gevolgen voor de leefbaarheid van onze planeet. Daarom moet de uitstoot van broeikasgassen als CO2 en methaan met een factor van twee omlaag. Afgelopen jaar werd namelijk de hoogste concentratie broeikasgassen ooit in de atmosfeer gemeten.

Tot nu toe lijken de meeste landen bovendien niet echt geneigd om harde maatregelen tegen de uitstoot van broeikasgassen te nemen, ondanks het in 2015 gesloten Klimaatakkoord van Parijs. Het is dus maar de vraag of de internationale gemeenschap in staat zal zijn om deze temperatuurstijging binnen de perken te houden.