Home » Artikelen » Water als bron van energie

Water als bron van energie

We maken veel gebruik van fossiele brandstoffen, terwijl dit niet nodig is. Er is ook energie op te wekken met bronnen die onuitputtelijk zijn. Denk aan de zon, de wind en waterkracht. Windmolens en zonnepanelen zijn niet de enige energieleveraars. Er zijn zelfs meerdere manieren om energie te halen uit water te halen. Over de verschillende opties, vertellen we in dit artikel meer.

Photo by Peter Fogden on Unsplash

Waterkracht

Bewegend water bevat kinetische energie. Deze energie is er omdat de bron beweegt. Dit soort kinetische energie van het stromende water kunnen we gebruiken om onze huishoudens van energie te voorzien. Zowel de Maas als de Rijn hebben een aanzienlijk verval vanaf het punt waar ze ons land binnenstromen tot het punt waar ze in de zee uitmonden. Energie uit waterkracht, komt vooral uit de grote hoeveelheden water die passeren.

Getijdenenergie

Tussen eb en vloed zit aardig wat hoogteverschil. Midden in de oceanen is het verschil slechts een paar decimeters, maar als je meer naar de kust treedt, kan het verschil wel een aantal meter zijn. Denk aan de kust van Nederland. In dit soort gebieden van de zee heb je te maken met een constante stroming. Dit stromende water kan veel elektriciteit opleveren wanneer er turbines in de zee worden geplaatst.

Energie uit golven

Golven zorgen voor een snel wisselende waterhoogte en een sterke stroming. De golven die stranden aan de Nederlandse kust hebben naar schatting in totaal zo’n 1.700 MW aan vermogen. Van de golfslagenergie wordt momenteel nog niet erg veel gebruikgemaakt: de kosten zijn hoger dan de voordelen.

Zoet-zoutenergie

Door een halfdoorlatend membraan te plaatsen waar een rivier uitmondt in zee, ontstaat osmose: het zoete water stroomt naar de zoute kant. Op deze manier kan een druk worden opgebouwd van wel 28 bar en uit deze druk kan energie worden gewonnen.

Energie uit aquatische biomassa

Onder de aquatische biomassa verstaan we alle in het water levende micro-algen, zeewieren en waterplanten. Algen zijn zeer geschikt om biobrandstof van te maken. Op deze manier kunnen we met zijn allen de CO2-uitstoot aanzienlijk verlagen.

Thermische energie

We kunnen ook de temperatuur van oppervlaktewater gebruiken om energie te besparen. Dit oppervlaktewater kan gebouwen die aan het water gelokaliseerd zijn namelijk zowel verwarmen als verkoelen. 

Energie

Als we alle technieken meteen zouden toepassen, dan kan er waarschijnlijk genoeg groene energie worden opgewekt om alle Nederlandse huishoudens van stroom te voorzien. Er is namelijk heel veel water op de aarde.  Met z’n allen gebruiken we jaarlijks behoorlijk wat energie. Energie vergelijken met andere energieleveranciers kan je helpen om je kosten zo laag mogelijk te houden. Natuurlijk kun je ook energie besparen door je huishoudelijke apparaten even links te laten liggen. Bijvoorbeeld door eens heerlijk te gaan wandelen, in plaats van in dat verwarmde huis te blijven zitten. Op dit moment zijn er namelijk nog niet genoeg opties om alle energie duurzaam te verkrijgen. Verbruiken we energie in huis, dan is dit nog steeds niet 100% duurzaam verkregen. Hoe minder je verbruikt, hoe beter voor het milieu.