Home » Artikelen weerspreuk

Artikelen weerspreuk

Al is de Sprokkel nog zo fel, ze heeft haar vijf mooie dagen weldeze winter kende een sombere en zeer natte decembermaand die weinig mensen tot vrolijkheid stemde. Het is ook gemiddeld de somberste maand van het jaar. Januari doet het vaak al beter, maar in de sprokkelmaand, februari, merken we pas echt goed dat de dagen gaan lengen en de zonnestraling zeker tijdens de tweede helft van de maand steeds krachtiger wordt.
Geeft januari een sneeuwtapijt, dan zijn we de winter zeker nog niet kwijt
Fata morgana. foto Anton
In het voorjaar en de zomer menen we boven warme wegen vaak plassen water te zien: de ‘gewone luchtspiegeling’ of luchtspiegeling naar beneden. Er zijn echter meer vormen van luchtspiegelingen. De meest gecompliceerde variant staat bekend als fata morgana.
Waarom schitteren sterren
Het licht van de sterren wordt door de atmosfeer nooit geheel ongehinderd doorgelaten. Ook bij een schone atmosfeer is er enige schittering zichtbaar. De fijne lichtstralen van de sterren worden verstoord door afwisselende warme en koude luchtlagen in de atmosfeer, die een bepaalde turbulentie veroorzaken.
Ijsregen
In tegenstelling tot wat vaak beweerd wordt is ijsregen geen hagel of korrelhagel. Bovendien valt ijsregen nooit uit buienwolken. IJsregen komt voor tijdens en rond het invallen van de dooi.
In tegenstelling tot andere stoffen, zet water bij bevriezing uit en krimpt het zodra ijs weer overgaat in water. Een massa van 1000 kg water heeft de inhoud van 1 m3 en zal bij bevriezing een volume gaan innemen van ca. 1,1 m3. IJs heeft dus een lagere soortelijke massa (is lichter) dan water en blijft daarom drijven.
Afgelopen zomer was ik op vakantie in Noorwegen. Daar kwam ik in de bergen een weerstation tegen, met daarbij een regenmeter met een voor mij onbekende opstelling. Rond de regenmeter was namelijk een ring gemaakt, waaraan metalen panelen hingen. Deze panelen konden bewegen. Ik stuur een foto mee van deze regenmeter. Kunt u uitleggen waar deze ring met panelen voor dient?M. van den Bogaerde, Haarlem
Temperatuur en weersverloopDe gemiddelde zomertemperatuur week in De Bilt met 16,9 °C niet veel af van het langjarig gemiddelde van 17,0 °C. De zomer ging echter uitermate koel en wisselvallig van start. Juni was in vijftien jaar niet zo koel geweest, met een gemiddelde temperatuur van 14,9 ° C tegen 15,6 °C normaal. De gemiddelde temperatuur week daarmee niet veel af van die in mei (14,5 °C), een maand die juist warm was verlopen.
De totale hoeveelheid water die op aarde in oceanen als zout water en in zoet water gezamenlijk zit, bedraagt circa 1,35 miljard km3. De atmosfeer bevat slechts 0,001 procent van dit totaal.Er valt op aarde jaarlijks 30 maal meer aan water dan de atmosfeer maximaal aan water vast kan houden. Dit geeft aan hoe snel de cyclus van de uitwisseling van water tussen de aarde en de atmosfeer verloopt.
Laatst las ik op internet dat het deze winter erg droog was in Spanje en Portugal en dat dit de kans verhoogt op een warme zomer in Europa. Klopt dit? En wat is het verband hier tussen?

Pagina's

Subscribe to Artikelen weerspreuk