Home » Rubrieken » Weerweetje

Weerweetje

Hoe komt het dat zeewater verschillende kleuren heeft?

Zuiver water is kleurloos. Toch heeft het water uit zeeën en rivieren verscheidene kleuren, variërend van donkerblauw tot groen of grijsgroen. Over het algemeen geeft de zee de indruk blauw te zijn. Dit ontstaat doordat de rode deeltjes in het zonlicht het eerst in het water door slibdeeltjes worden geabsorbeerd, daarna door de aanwezige plankton en deels ook door het water zelf.

Wat is ijsregen?

Ijsregen

IjsregenIn tegenstelling tot wat vaak beweerd wordt is ijsregen geen hagel of korrelhagel. Bovendien valt ijsregen nooit uit buienwolken. IJsregen komt voor tijdens en rond het invallen van de dooi. In dergelijke gevallen is de warmere lucht op enige hoogte al doorgedrongen, maar vriest het aan de grond nog steeds.

Waarom blijft ijs drijven

In tegenstelling tot andere stoffen, zet water bij bevriezing uit en krimpt het zodra ijs weer overgaat in water. Een massa van 1000 kg water heeft de inhoud van 1 m3 en zal bij bevriezing een volume gaan innemen van ca. 1,1 m3. IJs heeft dus een lagere soortelijke massa (is lichter) dan water en blijft daarom drijven.

Hoeveel water bevindt zich op aarde?

De totale hoeveelheid water die op aarde in oceanen als zout water en in zoet water gezamenlijk zit, bedraagt circa 1,35 miljard km3. De atmosfeer bevat slechts 0,001 procent van dit totaal.

Er valt op aarde jaarlijks 30 maal meer aan water dan de atmosfeer maximaal aan water vast kan houden. Dit geeft aan hoe snel de cyclus van de uitwisseling van water tussen de aarde en de atmosfeer verloopt.

Pagina's